Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Nasz Instytut Historia IIPG

Historia IIPG

Email Drukuj PDF
1984
Założenie Pracowni Praktycznych Umiejętności Psychologicznych działającej w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w celu udzielania pomocy psychologicznej przez grupę krakowskich psychologów. Była jedną z pierwszych pracowni zrzeszającą psychologów, pedagogów i lekarzy zatrudnionych zarówno w placówkach służby zdrowia jak i w poradniach oświatowych.
Eklektyczne wówczas podejście do psychoterapii ewoluowało w różnych kierunkach. Rozwijane było podejście Gestalt, analityczne, systemowe i psychodynamiczne.
Terapia Gestalt rozwijana była w oparciu o samokształcenie, eksperymentowanie, talenty i wymianę doświadczeń z kolegami z innych ośrodków z kraju i z zagranicy. Formami pracy były: seminaria, maratony psychologiczne, warsztaty tematyczne i treningi psychologiczne o różnym stopniu zaawansowania.

1988
 
Założenie przez Jacka Pierzchałę i Zofię Pierzchała Ośrodka Gestalt przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Wyodrębnienie teoretyczne i praktyczne jednego nurtu terapeutycznego pozwoliło na rozwój tego podejścia. Rozpoczęliśmy intensywny czas szkoleń, wymianę doświadczeń i tworzenia metodologii Gestalt. Prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową, staliśmy się zespołem terapeutów niosącym pomoc psychologiczną i terapeutyczną osobom cierpiącym. Zmieniliśmy nazwę na Ośrodek Terapii Gestalt.

1991

Powołanie Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków było stworzeniem niezależnego od Polskiego Towarzystwa Psychologicznego towarzystwa zawodowego o szerokim spektrum działania: programy szkoleniowe, psychoedukacyjne, wieloletnie programy profilaktyczne we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Batorego, Fundacją PHARE. W ramach Stowarzyszenie nieprzerwanie rozwijał się Ośrodek Terapii Gestalt zajmujący się pomocą psychologiczną, psychoterapią oraz szkoleniami. 

1993
Razem z Jackiem i we współpracy z wybitnymi praktykami tamtego okresu: Januszem Kitrasiewiczem, Jerzym Nałęcz-Nieniewskim i Magdaleną Zaleską-Stolzman opracowaliśmy pierwszy w Polsce program szkoleniowy dla przyszłych terapeutów Gestalt pod nazwą: Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów. Doradcą i superwizorem pracy zespołu Ośrodka był wówczas psychoterapeuta i superwizor Gestalt z Florencji – dr Paolo Quattrini. 

2001

Założenie Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt jest efektem poszukiwań i dojrzałości zawodowej fundatorek (Zofii Pierzchała, Doroty Węgrzyn) do stworzenia nowego miejsca niesienia profesjonalnej pomocy psychologicznej i realizacji specjalistycznych szkoleń w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Zespół psychoterapeutów Gestalt poszerzamy o terapeutów wykształconych w nurcie analitycznym i systemowym. Nasza siedziba mieści się w obszernym mieszkaniu przy ulicy Topolowej.

2002

IIPG tworzy całościowe, autorskie szkolenie w zakresie psychoterapii pod nazwą Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych. Fundamentalnym podejściem jest psychoterapia Gestalt i inne nurty humanistyczno-egzystencjalne. Dopełniającym jest szkolenie w nurcie psychodynamicznym i terapii systemowej. 

2003-2004

Powołanie Stowarzyszenia Edukacji Człowieka Dorosłego i podpisanie umowy o współpracy pomiędzy SECD a IIPG. Istotnym punktem umowy jest utworzenie Rady Programowej, w skład której wchodzą członkowie Stowarzyszenia i realizatorzy szkoleń w Instytucie - odpowiedzialni za kształt merytoryczny programów szkoleniowych. Rada Programowa dba o wymianę opinii, ocenę szkoleń, podejmuje wiążące decyzje o przyszłym kształcie szkoleń, uwzględniając standardy polskie i europejskie w edukacji psychoterapeutów.


2005-2006
 
Instytut, jako ośrodek szkolący w psychoterapii Gestalt, uzyskuje pełnoprawne członkowstwo w FORGE. Zespół terapeutów IIPG aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz szkoleniach zawodowych m.in. konferencja FORGE w ST. Petersburgu i Rzymie. Wszyscy członkowie zespołu IIPG uzyskują indywidualne certyfikaty psychoterapeutyczne w EAP. Gościmy znakomitych terapeutów z zagranicy m.in. dr Stephena Schoena i prof. Sergio Vazqueza, którzy prowadzą warsztaty tematyczne z zakresu terapii Gestalt. Spotkanie z Peterem Schultezem owocuje decyzją zespołu o podjęciu wysiłku dostosowania programu szkoleniowego i spraw organizacyjnych Instytutu do standardów w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt.

2007

Poszerzony zarząd EAP i EAGT obradujący w Krakowie przyznaje IIPG status członka nadzwyczajnego w EAGT. Trwają intensywne prace przygotowawcze do procesu akredytacji programu szkoleniowego i Instytutu przy EAGT jako ośrodka szkolącego w Gestalt. 
Zofia Pierzchała i Dorota Węgrzyn biorą udział w międzynarodowej konferencji EAGT i FORGE w Atenach.
Zespół Instytutu i SECD rozpoczyna intensywne prace nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty w Polskiej Radzie Psychoterapii.
Nabywamy dom przy ulicy Beskidzkiej, który staje się nową siedzibą Instytutu.

2008

W Belgradzie poszerzony Zarząd EAGT i EAP przyznaje Instytutowi akredytację. Jest to rezultat pracy całego zespołu IIPG nad standardami szkoleniowymi i organizacją Szkoły. Miedzy innymi wydajemy „Przewodnik” dla potrzeb uczestników Szkół. Różnice programowe dla różnych edycji Szkół planujemy wyrównać podczas Szkoły Letniej Gestalt.
Główni realizatorzy Szkoły w zespole terapeutów IIPG, jako nieliczni w Polsce, uzyskują indywidualne certyfikaty psychoterapeutyczne w EAGT.
Zofia Pierzchała wraz z Lyndą Osborne i Magdaleną Zaleską-Stolzman opracowują, pierwszy w Polsce, autorski projekt Szkoły Superwizorów, która rozpoczyna się w styczniu 2009 roku. 
Warsztaty tematyczne dla studentów i członków zespołu IIPG dwukrotnie prowadzi wyśmienita terapeutka Gestalt - dr Lynda Osborne z Instytutu Metanoia w Wielkiej Brytanii.
 
2009-2010
 
W sierpniu 2009 uruchamiamy pierwszą edycję Szkoły Letniej Gestalt - szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe psychoterapeutów.
We wrześniu 2009 roku, kończy się I edycja Szkoły Superwizorów IIPG, 15 absolwentów po zdaniu egzaminu otrzymuje Certyfikat Superwizora Psychoterapii Gestalt.
W  Sierpniu 2010 realizujemy drugą educję Szkoły Letniej Gestalt.
We wrześniu 2010 roku podczas Walnego Zgromadzenia EAGT w Berlinie wypracowujemy wspólnie z EAGT standardy szkoleniowe i procedury akredytacyjne dla szkół superwizorów (podstawą są doświadczenia I Szkoły Superwizorów IIPG).
W grudniu 2010 IIPG - jako pierwsza w Polsce i w Europie organizacja otrzymuje akredytację EAGT programu szkoleniowego dla superwizorów. Oznacza to, że absolwenci naszego programu uzyskują Certyfikat Superwizora Gestalt EAGT.
Rozpoczynamy regularne spotkania hiperwizyjne (superwizję superwizji) prowadzone przez Petera Schulthessa oraz Zofię Pierzchałę – to nowa jakość w procesie kształcenia ustawicznego psychoterapeutów i superwizorów.
IIPG bierze udział w pracach Polskiej Rady Psychoterapii nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty. Współpracujemy z kancelarią prawną która czuwa nad merytoryczną stroną proponowanych zapisów prawnych.
Gościliśmy znakomitych psychoterapeutów Gestalt: Gaie Houston i dr Lyndę Osborne z Wielkiej Brytanii oraz Stevena Schoena ze Stanów Zjednoczonych, którzy prowadzili warsztaty tematyczne dla Instytutu.

2011

Pierwsze certyfikaty superwizorskie EAGT otrzymują członkowie zespołu IIPG.
W maju, Małopolski Kurator Oświaty przyznaje akredytację Instytutowi w zakresie kursów doskonalących: Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych, Szkoła Letnia Gestalt.
Robert Lee – zaproszony przez Instytut, psychoterapeuta ze Stanów Zjednoczonych – poprowadził warsztat tematyczny dla psychoterapeutów.
 
Zmieniony: Wtorek, 21 Czerwiec 2011 21:04  

Czerwiec 2020 Lipiec 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Będzie

There are no upcoming events currently scheduled.
Pełny kalendarz