Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Szkolenia Gestalt Warsztaty specjalistyczne Warsztaty dla profesjonalistów
Warsztaty

Warsztat EMDR

Email Drukuj PDF

Zapraszamy Państwa na warsztat EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) – metody pracy terapeutycznej stworzonej przez Francine Shapiro w 1988 roku i rozwijającej się dynamicznie w wielu krajach. EMDR ma bezpośredni wpływ na proces przetwarzania informacji w mózgu. Pozwala spojrzeć na wydarzenia traumatyczne w nowym świetle dzięki zredukowaniu emocjonalnego ładunku tych wspomnień.

EMDR sięga korzeni problemu co w rezultacie niweluje problematyczne zachowania i uciążliwe objawy. Metoda ta jest efektywna w leczeniu miedzy innymi fobii, ataków paniki, lęków, uzależnień, niskiej samooceny.

W części teoretycznej warsztatu uczestnicy uzyskają informacje na temat historii powstania i rozwoju EMDR, jej teoretycznego modelu, etapów leżenia wydarzeń traumatycznych, oraz rodzajów protokołów EMDR.

W części praktycznej przewidziane są:

 • demonstracja pracy metoda EMDR (prowadząca),
 • analiza przypadków
 • ćwiczenia zastosowania metody (uczestnicy).

Prowadzącą warsztat jest Magdalena Wróblewska MA, MS, LMFT

Ukończyła psychologię w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1986 roku. Po rocznym szkoleniu w zakresie terapii Gestalt wyjechała do Kanady, gdzie pracowała przez 6 lat w klinice uzależnień specjalizując się w terapii długoterminowej dla kobiet nadużytych seksualnie. Od 1995 roku mieszka w Kalifornii, gdzie ukończyła dodatkowe studia magisterskie w zakresie psychologii klinicznej (Clinical Counseling Psychology) na San Jose State University. Od czasu uzyskania licencji (Marriage and Family Therapist) w 2005 roku ma prywatną praktykę, w ramach której pracuje z osobami dotkniętymi traumą i noszącymi jej ślady. Najsilniejsze wpływy na jej pracę jako terapeuty wywarły: terapia Gestalt, terapia procesu, terapia oparta na podejściu feministycznym oraz terapia rogeriańska. W pracy z klientami najczęściej używa EMDR jako najbardziej efektywnego sposobu pracy z traumą.

Warsztat przeznaczony jest dla psychoterapeutów z, co najmniej, 5 letnim doświadczeniem.

Zaczyna się 12 października 2012 r. o godzinie 10.00. Zajęcia odbywają się w piątek do godziny 19.00, z przerwą na obiad. W sobotę zajęcia zaczynają się o 9.00 i trwają do 18.00, z przerwą na obiad. W niedzielę zajęcia trwają od 9.30 do 13.00.

Cena warsztatu: 700 zł. Szczegółowych informacji i zapisów na warsztat dokonać można w biurze IIPG.

Zmieniony: Poniedziałek, 24 Czerwiec 2013 13:06
 

Mechanizmy unikania kontaktu - twórcze przystosowanie czy zaburzenie kontaktu

Email Drukuj PDF

Warsztat szkoleniowy organizowany we współpracy z Pracownią Inspiracje we Wrocławiu.

Założenia programu szkolenia
Terapeuta Gestalt w procesie diagnostycznym uwzględnia założenia dotyczące natury człowieka wynikające z fenomenologii, holizmu, egzystencjalizmu, w tym szacunku dla indywidualności.
Fenomenologiczny charakter diagnozy oznacza uwzględnianie doświadczenia terapeuty i jego klienta. Terapeuta stara się być obecny i świadomy tego, co dzieję się, co dostrzega podczas sesji. Buduje w sobie postawę zaciekawienia i zachęca klienta, aby ciekawił się sobą i tym, co dzieje się w relacji. Unika natomiast nadawania znaczenia doświadczeniom w trakcie sesji, interpretacji, określania za osobę co jest dobre, a co złe, co ważne, a co mniej ważne dla niej.
Dialog między terapeutą i klientem nie zawsze toczy się gładko, pojawiają się w nim przerwy, skoki, zwroty, często pełniące funkcję obronną. Sposoby, w jaki osoba przerywa kontakt ze sobą i otoczeniem nazywamy mechanizmami unikania kontaktu.
W trakcie wspólnej pracy terapeuty i klienta istotne staje się odkrywanie funkcji poszczególnych mechanizmów, określanie, w jakiej pojawiają się sytuacji, co zapewniają, a co uniemożliwiają. Celem staje się uelastycznienia istniejących obron, czasem pozbycie się szczególnie tych, które bywają przesadne, skostniałe lub nieadekwatne.

Dla kogo
Szkolenie dla osób zawodowo zajmujących się pomaganiem: psychologów, pedagogów, psychoterapeutów oraz osób szkolących się w zawodzie psychoterapeuty.

Cel szkolenia

 • dostarczenie wiedzy i doświadczenia z zakresu elementów diagnozy fenomenologicznej,
 • wzrost umiejętności w zakresie rozpoznawania mechanizmów unikania kontaktu,
 • określenie funkcji poszczególnych mechanizmów,
 • określenie zasad i sposobów pracy z poszczególnymi mechanizmami unikania kontaktu,
 • nauka planowania interwencji terapeutycznych uwzględniających mechanizmy unikania kontaktu.

Treści szkolenia

 • Koncepcja zaburzeń w psychoterapii Gestalt:
   cykl samoregulacji,
   procesy zaburzające rozwój,
   rodzaje zaburzeń kontaktu,
 • Proces diagnostyczny w psychoterapii Gestalt:
   metoda fenomenologiczna,
   funkcje i cechy diagnozy fenomenologicznej,
   elementy diagnozy,
 • Mechanizmy unikania kontaktu:
   cel i funkcje mechanizmów,
   rodzaje, cechy i przejawy mechanizmów unikania kontaktu,
   sposoby pracy terapeutycznej.

Korzyści dla uczestników

 • nabycie wiedzy dotyczącej metody fenomenologicznej – w tym procesu diagnozy,
 • doświadczenie rozpoznawania mechanizmów unikania kontaktu,
 • określenie indywidualnych zasobów w zakresie postawy terapeutycznej wynikającej z fenomenologii,
 • wzbogacenie wiedzy i doświadczenia z zakresu sposobu pracy z trudnościami wynikającymi z określonego sposobu unikania kontaktu,
 • nabycie umiejętności planowania pomocy z uwzględnieniem zdobytej wiedzy i doświadczenia.

Organizacja szkolenia

 • Szkolenie ma formę warsztatową, realizowane jest metodą nauki przez doświadczenie, wymagającą od uczestników otwartości i zaangażowania w proponowane formy pracy. Zawiera w sobie trzy elementy:
   wiedzę teoretyczną, dzięki której uczestnik dostaje odpowiednią porcję informacji w zakresie tematu szkolenia,
   doświadczenie, pozwalające odczuć i osobiście przeżyć, jak podana wiedza teoretyczna działa w praktycznym działaniu,
   analizę, doświadczenia i wiedzy, dzięki której uczestnik może pogłębić rozumienie poruszanych zagadnień i sformułować konkretne wnioski, inspirujące go do ewentualnej zmiany sposobu funkcjonowania.
 • Grupa warsztatowa liczy 8-14 osób.
 • Proponowane treści szkolenia zakładają wymiar 10 godzin warsztatowych.

Termin
7. lipca 2012r. (sobota 9.00- 13.00, 14.30 – 18.30)

Miejsce
Wrocław, szczegóły zostaną przekazane uczestnikom szkolenia drogą mailową.

Cena szkolenia
230PLN dla osób zgłaszających się do 6-go czerwca, lub
250PLN dla osób zgłaszających się po tym terminie.

Osoba prowadząca
Andrzej Wroński – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor, psycholog, trener. Pracownik Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Zasady uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać wysyłając e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Rezerwacji należy dokonać najpóźniej do dnia 23-go czerwca 2012.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestnictwa i jednoczesne dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 150 PLN (pozostała kwota do uiszczenia w dniu warsztatu). Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto 24 1140 2004 0000 3902 4603 7468 lub osobiście (po uzgodnieniu telefonicznym). Po odnotowaniu wpłaty Zamawiający otrzymuje email z potwierdzeniem. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zgłoszonej do 2 tygodni przed terminem warsztatu Organizator zwraca 80% uiszczonej zaliczki, po tym terminie zaliczka przepada.
 3. W przypadku odwołania warsztatu Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości.
 4. W trosce o najwyższą jakość zajęć prosimy o punktualne przybycie i uczestnictwo do końca szkolenia.
 5. Cena szkolenia obejmuje: koszt prowadzenia szkolenia, komplet materiałów dla uczestników, napoje w trakcie przerwy kawowej.
 6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
 7. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższych warunków uczestnictwa oraz cennika.
Zmieniony: Czwartek, 12 Kwiecień 2012 22:16
 

Dawanie i branie w życiu i w relacji terapeutycznej - warsztat z Lyndą Osborne

Email Drukuj PDF
Dawanie i branie jest - jak wdychanie i wydychanie - nieodłączne w utrzymywaniu równowagi życiowej.

Podczas warsztatu skupimy się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania:
 • Czy dawanie i otrzymywanie w terapii sprowadza się do: pieniędzy, miłości czy może nienawiści?
 • Co naprawdę leży pod wielkodusznością i niegodziwością?
 • Jak nasze wcześniejsze doświadczenia wpływają na relacje dawania i brania?
 • Jaki to ma wpływ na nasze życie, związki, zamożność, zdrowie?
 • Co jest współtworzone podczas relacji terapeutycznej?
 • Za co naprawdę płacą klienci?

Będziemy rozważać temat warsztatu na różne sposoby, również w perspektywie teoretycznej.

Miejsce - Warszawa, ul. Lipowa 3, Poradnia Psychologiczna przy Bibliotece Uniwersyteckiej;
data - 27-29.04.2012;
zapisy - sekretariat IIPG (tel. +48 12 421 25 53; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ); liczba miejsc ograniczona.
Koszt - 900 pln;

ilość godzin szkoleniowych - 20 godzin.
piatek: 15.00-19.20
sobota: 9.00-13.20 oraz 15.20-19.20
niedziela: 9.00-13.20;

zakwaterowanie i wyżywienie - we własnym zakresie.

Zmieniony: Piątek, 16 Marzec 2012 10:17
 

Poczucie wstydu; poczucie przynależności

Email Drukuj PDF

Warsztat przeznaczony dla psychoterapeutów.
Prowadzenie: Robert Lee.
Termin warsztatu: 12 – 14 maja 2011 w godzinach od 9 do 18 z przerwą obiadową.
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności terapeuty Gestalt a tematami wiodącymi: poczucie wstydu i poczucie przynależności.

Robert LeeDr Robert Lee jest psychoterapeutą i psychologiem pracującym w Bostonie. Jest członkiem zespołu The Gestalt Institute of Cleveland, wizytującym członkiem kilku zespołów gestaltowkich na świecie oraz redaktorem GestaltPress. Napisał wiele artykułów na temat wstydu i potrzeby przynależności jako regulatorów procesu w polu relacyjnym. Jest współredaktorem The Voice of Shame (Jossey-Bass, 1996), redaktorem The Values of Connection (GestaltPress/The Analytic Press, 2004), oraz autorem The Secret Language of Intimacy (GestaltPress/Routledge, Taylor & Francis Group, 2008).  Aktualnie współtworzy Relational Child, Relational Brain (GestaltPress/Routledge, Taylor & Francis Group, in press).

Zmieniony: Środa, 11 Styczeń 2012 21:24
 

Hiperwizja - warsztat szkoleniowy

Email Drukuj PDF
Hiperwizja - superwizja superwizji – warsztat szkoleniowy, przeznaczony dla superwizorów.
Prowadzenie: Peter Schulthess – prezydent EAGT.
Szkolenie odbędzie się w dniach 31 marca – 3 kwietnia 2011 w lokalu IIPG, Kraków.
Zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności superwizorskich w zastosowaniu superwizji dla psychoterapeutów prowadzących psychoterapię indywidualna lub grupową,  superwizję jako formę kształcenia dla przyszłych terapeutów oraz superwizję zespołów.
Zapisy  oraz szczegółowe informacje w sekretariacie IIPG.
Zapraszamy.
Zmieniony: Środa, 11 Styczeń 2012 21:27
 


Strona 1 z 2

Czerwiec 2020 Lipiec 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Będzie

There are no upcoming events currently scheduled.
Pełny kalendarz