Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Egzamin certyfikacyjny

Email Drukuj PDF

Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie psychoterapii. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania (w tym legitymują się przynajmniej 90% frekwencją na zajęciach) uzyskują prawo przystąpienia do Egzaminu Certyfikacyjnego.

Do egzaminu certyfikacyjnego mogą przystąpić także absolwenci Programu Uzupełnień - "Tożsamość Terapeuty GESTALT".

Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Gestalt według procedury EAGT.

Osoby  przystępujące do egzaminu zobowiązane są do złożenia w sekretariacie Instytutu kompletnej dokumentacji – w formie papierowej i elektronicznej (informacje w przewodniku Szkoły lub na stronie internetowej po zalogowaniu się w zakładce Dokumenty Szkoły: Dokumenty niezbędne do dopuszczenia do Egzaminu Certyfikacyjnego). Opisy przypadków oraz pracę teoretyczno-badawczą przesłane winny być w 3 egzemplarzach papierowych. W tym rekomendacji od superwizora dotyczącej złożonych opisów dwóch procesów terapeutycznych.

Egzamin odbywa się w dwóch terminach:

  • I  termin – sesja zimowa (styczeń/luty 2013).
  • II termin – sesja letnia ( czerwiec 2013);

Termin złożenia dokumentów pozwalających na przystąpienie do egzaminu:

  • SESJA LETNIA: do 30 maja 2013

Osoby, których dokumentacja formalna i merytoryczna zostanie zweryfikowana pozytywnie otrzymują informację o terminie egzaminu i wysokości opłaty egzaminacyjnej na miesiąc przed planowaną datą egzaminu.

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą: kierownik merytoryczny Szkoły lub/i trener-opiekun oraz dwóch superwizorów zewnętrznych. Komisja ocenia kandydata stosując kryteria gotowości osobistej, uwzględniając recenzję pracy teoretyczno-badawczej oraz opisy dwóch procesów terapeutycznych.

Egzamin jest  formą rozmowy z zakresu teorii i praktyki Gestalt na bazie opisanych procesów terapeutycznych, z uwzględnieniem tematyki poruszanej w pracy teoretyczno- badawczej. Komisja ocenia także wiedzę i doświadczenie absolwenta z zakresu stosowania innych podejść psychoterapeutycznych.

Zmieniony: Piątek, 19 Kwiecień 2013 10:14  

Czerwiec 2020 Lipiec 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Będzie

There are no upcoming events currently scheduled.
Pełny kalendarz