Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wydarzenia
Wydarzenia

Zmarł Guillermo Gonzalez Hernandez

Email Drukuj PDF

Guillermo Gonzalez Hernandez

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjmujemy wiadomość o tragicznej śmierci dr Guillermo Gonzaleza Hernandeza, naszego Kolegi i Przyjaciela.

Śmierć zabrała Guillermo w niedzielę 20 stycznia 2013 roku. Wiadomość do nas dotarła dwa dni temu. Zmarł nagle, w pełni sił, pracy twórczej i apetytu na życie.

Urodził się 18 czerwca 1955 roku w Apizaco w stanie Tlaxcala. Tam żył i uczył się. W 1978 roku ukończył wydział leśnictwa  w Uniwersytecie Michoacan a w 1983 roku obronił stopień doktora nauk ścisłych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu we Freiburgu. W 1983 roku przyjeżdża do Polski i rozpoczyna współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Leśnictwa, którą przerwała Jego tragiczna śmierć. Jako leśnik, wykładowca i badacz pracuje w Polsce,  Meksyku, Mozambiku, Gwinei Równikowej. W 1991 roku podejmuje studia w Instituto de Terapia Gestalt de la Region Occidente, które kończy ze stopniem magistra psychologii w 2000 roku. Trzy lata później uzyskuje stopień doktora nauk w dziedzinie psychoterapii egzystencjalnej. Współpracuje z prof. Sergio Vazquezem, twórcą Instytutu INTEGRO w Guadalajarze. W 2004 roku zostaje profesorem – wykładowcą w Instytucie Humanistycznym SINALOA w Culiacan. Jest Dyrektorem ds. Badań i nauczycielem psychoterapii. W październiku 2002 roku przyjeżdża do Krakowa aby zaproponować współpracę naszemu Instytutowi. Jest wykształconym terapeutą Gestalt. Pragnie  podjąć praktykę terapeutyczną i dydaktyczną  w zakresie terapii Gestalt. Pragnie pogodzić swoją pracę inżyniera-badacza z niesieniem pomocy osobom cierpiącym. W latach 2002 – 2006 wspiera rozwój naszego zespołu i przyczynia się do umocowania IIPG na niwie międzynarodowej.

Dr Guillermo Gonzalez Hernandez był poliglotą; oprócz hiszpańskiego biegle mówił po niemiecku, angielsku, polsku, portugalsku, włosku i francusku. Często powtarzał: „człowiek tyle razy żyje ile zna języków”.

Tracimy na zawsze Guillermo,
Osobę Honoru, Przyjaźni, Pracowitości;  Człowieka wielkiego, otwartego Serca i Umysłu;  Obywatela Świata, który nade wszystko ukochał Wolność a na drugą swoją Ojczyznę wybrał Polskę.

Rodzinie  Guillermo składamy wyrazy głębokiego współczucia, głębokiego smutku, głębokiej żałoby.

Cześć Jego Pamięci!

 

Zmarła Anne Ginger

Email Drukuj PDF

 

Anne Ginger

 

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci Anne Ginger,  wspaniałego Człowieka, pięknej Kobiety, znakomitej i wybitnej Psychoterapeutki.
W rok i jeden dzień po odejściu swojego męża Serga , Anne dołaczyła do ukochanego Towarzysza Życia.
To wielka strata dla środowiska europejskich Gestaltystów, łączymy się z Rodziną Anne i Przyjaciółmi w zadumie nad tajemnicą życia i śmierci oraz w żalu po Jej stracie.

 

Warsztat EMDR

Email Drukuj PDF

Zapraszamy Państwa na warsztat EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) – metody pracy terapeutycznej stworzonej przez Francine Shapiro w 1988 roku i rozwijającej się dynamicznie w wielu krajach. EMDR ma bezpośredni wpływ na proces przetwarzania informacji w mózgu. Pozwala spojrzeć na wydarzenia traumatyczne w nowym świetle dzięki zredukowaniu emocjonalnego ładunku tych wspomnień.

EMDR sięga korzeni problemu co w rezultacie niweluje problematyczne zachowania i uciążliwe objawy. Metoda ta jest efektywna w leczeniu miedzy innymi fobii, ataków paniki, lęków, uzależnień, niskiej samooceny.

W części teoretycznej warsztatu uczestnicy uzyskają informacje na temat historii powstania i rozwoju EMDR, jej teoretycznego modelu, etapów leżenia wydarzeń traumatycznych, oraz rodzajów protokołów EMDR.

W części praktycznej przewidziane są:

 • demonstracja pracy metoda EMDR (prowadząca),
 • analiza przypadków
 • ćwiczenia zastosowania metody (uczestnicy).

Prowadzącą warsztat jest Magdalena Wróblewska MA, MS, LMFT

Ukończyła psychologię w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1986 roku. Po rocznym szkoleniu w zakresie terapii Gestalt wyjechała do Kanady, gdzie pracowała przez 6 lat w klinice uzależnień specjalizując się w terapii długoterminowej dla kobiet nadużytych seksualnie. Od 1995 roku mieszka w Kalifornii, gdzie ukończyła dodatkowe studia magisterskie w zakresie psychologii klinicznej (Clinical Counseling Psychology) na San Jose State University. Od czasu uzyskania licencji (Marriage and Family Therapist) w 2005 roku ma prywatną praktykę, w ramach której pracuje z osobami dotkniętymi traumą i noszącymi jej ślady. Najsilniejsze wpływy na jej pracę jako terapeuty wywarły: terapia Gestalt, terapia procesu, terapia oparta na podejściu feministycznym oraz terapia rogeriańska. W pracy z klientami najczęściej używa EMDR jako najbardziej efektywnego sposobu pracy z traumą.

Warsztat przeznaczony jest dla psychoterapeutów z, co najmniej, 5 letnim doświadczeniem.

Zaczyna się 12 października 2012 r. o godzinie 10.00. Zajęcia odbywają się w piątek do godziny 19.00, z przerwą na obiad. W sobotę zajęcia zaczynają się o 9.00 i trwają do 18.00, z przerwą na obiad. W niedzielę zajęcia trwają od 9.30 do 13.00.

Cena warsztatu: 700 zł. Szczegółowych informacji i zapisów na warsztat dokonać można w biurze IIPG.

 

Konferencje

Email Drukuj PDF

11th Conference of the European Association for the Gestalt Therapy - EAGT – 20-22 września 2013

Konferencja DDA „Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości” – 10-12 grudnia 2012

Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna  – 19-21.10.2012 – Wykład Doroty Węgrzyn

Psychoterapia Gestalt – schemat, oryginalność, wymiary kontaktu – 14-15 września 2012

CZŁOWIEK W PROCESIE ZMIAN - wychowanie, coaching, psychoterapia: materiały video, sprawozdanie

Konferencja PTP " Superwizja w procesie kształcenia i doskonalenia psychoterapeutów"  - 4 - 5 października 2013

Konferencja PWST " Natura głosu ludzkiego"  - 5- 7 grudnia 2013

 

Mechanizmy unikania kontaktu - twórcze przystosowanie czy zaburzenie kontaktu

Email Drukuj PDF

Warsztat szkoleniowy organizowany we współpracy z Pracownią Inspiracje we Wrocławiu.

Założenia programu szkolenia
Terapeuta Gestalt w procesie diagnostycznym uwzględnia założenia dotyczące natury człowieka wynikające z fenomenologii, holizmu, egzystencjalizmu, w tym szacunku dla indywidualności.
Fenomenologiczny charakter diagnozy oznacza uwzględnianie doświadczenia terapeuty i jego klienta. Terapeuta stara się być obecny i świadomy tego, co dzieję się, co dostrzega podczas sesji. Buduje w sobie postawę zaciekawienia i zachęca klienta, aby ciekawił się sobą i tym, co dzieje się w relacji. Unika natomiast nadawania znaczenia doświadczeniom w trakcie sesji, interpretacji, określania za osobę co jest dobre, a co złe, co ważne, a co mniej ważne dla niej.
Dialog między terapeutą i klientem nie zawsze toczy się gładko, pojawiają się w nim przerwy, skoki, zwroty, często pełniące funkcję obronną. Sposoby, w jaki osoba przerywa kontakt ze sobą i otoczeniem nazywamy mechanizmami unikania kontaktu.
W trakcie wspólnej pracy terapeuty i klienta istotne staje się odkrywanie funkcji poszczególnych mechanizmów, określanie, w jakiej pojawiają się sytuacji, co zapewniają, a co uniemożliwiają. Celem staje się uelastycznienia istniejących obron, czasem pozbycie się szczególnie tych, które bywają przesadne, skostniałe lub nieadekwatne.

Dla kogo
Szkolenie dla osób zawodowo zajmujących się pomaganiem: psychologów, pedagogów, psychoterapeutów oraz osób szkolących się w zawodzie psychoterapeuty.

Cel szkolenia

 • dostarczenie wiedzy i doświadczenia z zakresu elementów diagnozy fenomenologicznej,
 • wzrost umiejętności w zakresie rozpoznawania mechanizmów unikania kontaktu,
 • określenie funkcji poszczególnych mechanizmów,
 • określenie zasad i sposobów pracy z poszczególnymi mechanizmami unikania kontaktu,
 • nauka planowania interwencji terapeutycznych uwzględniających mechanizmy unikania kontaktu.

Treści szkolenia

 • Koncepcja zaburzeń w psychoterapii Gestalt:
   cykl samoregulacji,
   procesy zaburzające rozwój,
   rodzaje zaburzeń kontaktu,
 • Proces diagnostyczny w psychoterapii Gestalt:
   metoda fenomenologiczna,
   funkcje i cechy diagnozy fenomenologicznej,
   elementy diagnozy,
 • Mechanizmy unikania kontaktu:
   cel i funkcje mechanizmów,
   rodzaje, cechy i przejawy mechanizmów unikania kontaktu,
   sposoby pracy terapeutycznej.

Korzyści dla uczestników

 • nabycie wiedzy dotyczącej metody fenomenologicznej – w tym procesu diagnozy,
 • doświadczenie rozpoznawania mechanizmów unikania kontaktu,
 • określenie indywidualnych zasobów w zakresie postawy terapeutycznej wynikającej z fenomenologii,
 • wzbogacenie wiedzy i doświadczenia z zakresu sposobu pracy z trudnościami wynikającymi z określonego sposobu unikania kontaktu,
 • nabycie umiejętności planowania pomocy z uwzględnieniem zdobytej wiedzy i doświadczenia.

Organizacja szkolenia

 • Szkolenie ma formę warsztatową, realizowane jest metodą nauki przez doświadczenie, wymagającą od uczestników otwartości i zaangażowania w proponowane formy pracy. Zawiera w sobie trzy elementy:
   wiedzę teoretyczną, dzięki której uczestnik dostaje odpowiednią porcję informacji w zakresie tematu szkolenia,
   doświadczenie, pozwalające odczuć i osobiście przeżyć, jak podana wiedza teoretyczna działa w praktycznym działaniu,
   analizę, doświadczenia i wiedzy, dzięki której uczestnik może pogłębić rozumienie poruszanych zagadnień i sformułować konkretne wnioski, inspirujące go do ewentualnej zmiany sposobu funkcjonowania.
 • Grupa warsztatowa liczy 8-14 osób.
 • Proponowane treści szkolenia zakładają wymiar 10 godzin warsztatowych.

Termin
7. lipca 2012r. (sobota 9.00- 13.00, 14.30 – 18.30)

Miejsce
Wrocław, szczegóły zostaną przekazane uczestnikom szkolenia drogą mailową.

Cena szkolenia
230PLN dla osób zgłaszających się do 6-go czerwca, lub
250PLN dla osób zgłaszających się po tym terminie.

Osoba prowadząca
Andrzej Wroński – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor, psycholog, trener. Pracownik Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Zasady uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać wysyłając e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Rezerwacji należy dokonać najpóźniej do dnia 23-go czerwca 2012.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestnictwa i jednoczesne dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 150 PLN (pozostała kwota do uiszczenia w dniu warsztatu). Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto 24 1140 2004 0000 3902 4603 7468 lub osobiście (po uzgodnieniu telefonicznym). Po odnotowaniu wpłaty Zamawiający otrzymuje email z potwierdzeniem. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zgłoszonej do 2 tygodni przed terminem warsztatu Organizator zwraca 80% uiszczonej zaliczki, po tym terminie zaliczka przepada.
 3. W przypadku odwołania warsztatu Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości.
 4. W trosce o najwyższą jakość zajęć prosimy o punktualne przybycie i uczestnictwo do końca szkolenia.
 5. Cena szkolenia obejmuje: koszt prowadzenia szkolenia, komplet materiałów dla uczestników, napoje w trakcie przerwy kawowej.
 6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
 7. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższych warunków uczestnictwa oraz cennika.
 


Strona 1 z 9

Sierpień 2020 Wrzesień 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Będzie

There are no upcoming events currently scheduled.
Pełny kalendarz