Warsztat EMDR

Drukuj

Zapraszamy Państwa na warsztat EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) – metody pracy terapeutycznej stworzonej przez Francine Shapiro w 1988 roku i rozwijającej się dynamicznie w wielu krajach. EMDR ma bezpośredni wpływ na proces przetwarzania informacji w mózgu. Pozwala spojrzeć na wydarzenia traumatyczne w nowym świetle dzięki zredukowaniu emocjonalnego ładunku tych wspomnień.

EMDR sięga korzeni problemu co w rezultacie niweluje problematyczne zachowania i uciążliwe objawy. Metoda ta jest efektywna w leczeniu miedzy innymi fobii, ataków paniki, lęków, uzależnień, niskiej samooceny.

W części teoretycznej warsztatu uczestnicy uzyskają informacje na temat historii powstania i rozwoju EMDR, jej teoretycznego modelu, etapów leżenia wydarzeń traumatycznych, oraz rodzajów protokołów EMDR.

W części praktycznej przewidziane są:

Prowadzącą warsztat jest Magdalena Wróblewska MA, MS, LMFT

Ukończyła psychologię w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1986 roku. Po rocznym szkoleniu w zakresie terapii Gestalt wyjechała do Kanady, gdzie pracowała przez 6 lat w klinice uzależnień specjalizując się w terapii długoterminowej dla kobiet nadużytych seksualnie. Od 1995 roku mieszka w Kalifornii, gdzie ukończyła dodatkowe studia magisterskie w zakresie psychologii klinicznej (Clinical Counseling Psychology) na San Jose State University. Od czasu uzyskania licencji (Marriage and Family Therapist) w 2005 roku ma prywatną praktykę, w ramach której pracuje z osobami dotkniętymi traumą i noszącymi jej ślady. Najsilniejsze wpływy na jej pracę jako terapeuty wywarły: terapia Gestalt, terapia procesu, terapia oparta na podejściu feministycznym oraz terapia rogeriańska. W pracy z klientami najczęściej używa EMDR jako najbardziej efektywnego sposobu pracy z traumą.

Warsztat przeznaczony jest dla psychoterapeutów z, co najmniej, 5 letnim doświadczeniem.

Zaczyna się 12 października 2012 r. o godzinie 10.00. Zajęcia odbywają się w piątek do godziny 19.00, z przerwą na obiad. W sobotę zajęcia zaczynają się o 9.00 i trwają do 18.00, z przerwą na obiad. W niedzielę zajęcia trwają od 9.30 do 13.00.

Cena warsztatu: 700 zł. Szczegółowych informacji i zapisów na warsztat dokonać można w biurze IIPG.